Říjen 2011


Čirůvka zelánka (Tricholoma equestre)

21. října 2011 v 23:39 ČirůvkyKLOBOUK: 50 - 100 mm široký, v mládí polokulovitý, později vyklenutý, ve stáří až plochý a často nepravidelně zprohýbaný, zelenožlutý až hnědožlutý, tmavě vrostle vláknitý, za vlhka slizký.
LUPENY: Středně husté, zářivě žlutozelené nebo žlutooranžové, zoubkem přisedlé ke třeni.
TŘEŇ: 40 - 100 x 8 - 30 mm velký, válcovitý, hladký, na povrchu vláknitý, sírově žlutý až žlutobílý.
DUŽNINA: Bílá, na okraji řezu žlutavá. Chuť i vůně je moučná.
VÝTRUSNÝ PRACH: Bílý.
VÝTRUSY: Bezbarvé, elipsoidní, tenkostěnné, hladké, 6,4-8 x 4-4,8 µm velké.
VÝSKYT: Roste od září do prosince jednotlivě nebo v čarovných kruzích. Tvoří mykorhizu s dvoujehlicovými borovicemi.
UŽITÍ: Uvádí se jako výborná jedlá houba, v posledních letech však bylo prokázáno několik smrtelných otrav ve Francii, předpokládá se záměna za velmi podobný druh, pravděpodobně čirůvku zlatou (Tricholoma auratum), proto je doporučeno označovat ji jako nejedlou nebo podezřelou.

POZNÁMKA: Příbuzná čirůvka osiková (Tricholoma frondosae) se neliší od T. equestre pouze makroskopickými a mikroskopickými znaky, ale také ekologií. Klobouk Tricholoma frondosae je živě chromově žlutý s téměř soustředně uspořádanými hnědými nebo šedě olivovými šupinkami, hlavně na středu, výtrusy jsou malé (4,8-6,4 × 3,2-4,0 µm) a vyskytuje se na humusem bohatých půdách přede vším pod listnáči (zejména Populus tremula, Betula pendula atd.)

Čirůvka prstencová (Tricholoma batschii)

21. října 2011 v 23:16 ČirůvkyKLOBOUK: 5 - 15 cm široký, v mládí polokulovitý, postupně klenutý až plochý, dlouho s podvinutým okrajem, vláknitý, za vlhka slizký, hnědý až oranžovohnědý, uprostřed většinou tmavší.
LUPENY: Zoubkem připojené, široké, v mládí bělavé, postupně krémové, ve stáří pak s hnědým nádechem. Ostří lupenů je často zoubkaté a červeně skvrnité.
TŘEŇ: 5 - 10 x 1 - 3 cm, válcovitý, na bázi většinou zašpičatělý, na vrchní části bělavý, níže oranžovohnědě vláknitý. Tyto dvě části jsou od sebe celkem ostře odděleny více či méně pomíjivou prstencovou zónou.
DUŽNINA:Bělavá, u báze třeně většinou tmavší, neměnná, moučně hořké vůně i chuti.
VÝSKYT: Roste nepříliš hojně většinou v malých skupinách pod borovicemi od nížin až do podhorského stupně, od září do listopadu. Dává přednost vápenitým půdám.
UŽITÍ: Pro svou hořkou chuť je prakticky nepoživatelná.
POZNÁMKA:Od podobné čirůvky opálené (Tricholoma ustaloides) se liší zejména tím, že dvě barevné části třeně jsou ostře oddělené prstencovou zónou, která u č. opálené chybí a přechod není tak ostrý. Čirůvka opálená také roste na jiných stanovištích, většinou pod buky na kyselejších půdách

Voskovka stálá (Hygrocybe persistens)

21. října 2011 v 22:09 VoskovkyKlobouk: 10-70 mm v průměru, tupě nebo výrazně špičatě kuželovitý, později rozložený s hrbolkem, lesklý, někdy okraj laločnatě zvlněný, slizký, průsvitný, barvy citrónově žluté, na středu oranžové, nečernající, žíhaný, ve stáří se paprsčitě trhá.
Lupeny: volné, nebo jen krátce připojené, břichaté, žluté, brzo lososově oranžové se žlutým ostřím, ve stáří blednoucí do citrónově žluté.
Třeň: 20-100 x x 3-10 mm tlustý, rourkovitý, často prohnutý, průsvitný, na bázi zaoblený a bělavý, barvy nažloutlé, někdy červenavě podélně trochu vláknitý.
Dužnina: křehká, barvy žluté až žlutooranžové, dole ve třeni bílá, chuť nevýrazná, vůně žádná.
Výtrusný prach: je bílý,
Výtrusy: Válcovitě elipsoidní, hladké, velikosti 8-14 x 5-7,5 µm.

Roste na nehnojených loukách, v parcích, na zahradách, pastvinách od srpna do listopadu.

Ryzec kravský (Lactarius torminosus)

21. října 2011 v 21:43 RyzceSlovensky: Rýdzik kravský
Klobouk: 30-150 mm v průměru, v mládí plochý, brzy se prohlubující, na okraji dlouho výrazně podvinutý a odstále chlupatý, jinde pouze plstnatý, pásovaný, za vlhka mírně slizký, barvy hnědočervené nebo červenooranžové, často blednoucí.
Lupeny:
nízké, husté, krátce na třeň sbíhavé, krémové až naoranžovělé.
Třeň: 20 - 100x10 - 30 mm tlustý, pevný, většinou dutý, hladký nebo často mělce ďubkatý, bělavý až načervenalý.
Dužnina:
Tvrdá, bělavá, ronící na řezu trvale bílé mléko, vůně nakyslá, chuť palčivá, mléko bílé, neměnné, chuti palčivé.
Výtrusný prach:
nažloutlý.

Roste dost hojně od léta do podzimu, hlavně ve smíšených lesích, na lesních okrajích, na lesních cestách, většinou na vlhčích místech, pod břízou, se kterou tvoří mykorrhizu.

Voskovka papouščí (Hygrocybe psittacina)

21. října 2011 v 20:30 VoskovkyKlobouk:10-40 mm široký, v mládí polokulovitý s tupým hrbolem, později zvoncovitý až rozložený. Má slizký povrch, okraj se slabě prosvítavými lupeny. Barva je dosti proměnlivá, v mládí je zpravidla tmavě zelený, olivově zelený nebo i modrozelený, směrem k vrcholu s přechodem do žluté, později žlutookrový až s hnědočervenými přechody na vrcholu.
Lupeny: široké, řídké, slabě připojené, zoubkem sbíhavé, žlutozelené až citrónové barvy.
Třeň: 20-100 x 4-10 mm tlustý, slizký, válcovitý, někdy podélně stlačený, v mládí zelený, postupně se barva mění od báze na žlutou, oranžovou, i růžovou, pod kloboukem zůstává dlouho zelená.
Dužnina: Křehká, světlá, bez vůně a chuti.
Výtrusný prach: Bílý.
Výtrusy: Bezbarvé, hladké, elipsoidní 8-10 × 4-6 μm velké.

Roste dost vzácně od června do listopadu, v trávě na stráních, pastvinách, u cest a v křovinách na okrajích listnatých lesů. Objevuje se většinou ve skupinách.

Voskovka luční - bílá (Hygrocybe pratensis var. pallida)

21. října 2011 v 20:07 Voskovky


Jedná se o vzácnou formu voskovky luční, u které zůstává barva plodnic bílá, ve stáří má někdy povrch klobouku barvu krémovou...Ostatní podobné bíle zbarvené voskovky jsou daleko drobnější a liší se také mikroskopicky.

Voskovka luční (Hygrocybe pratensis)

21. října 2011 v 19:48 VoskovkyKlobouk: Průměr 20-120 mm, v mládí je polokulovitý, postupně rozprostřelý až plochý, s nevýrazným hrbolkem, oranžový,světle hnědý až hnědooranžový, suchý, nenasákavý. Na okraji tenký, do středu masitý.
Lupeny: Oranžové, krémové, nebo žlutohnědé, s bělavým ostřím, hrubé,řídké, sbíhavé, někdy příčně spojené.
Třeň: 30-100 x 4-20 mm, krémový nebo oranžovohnědý, jemně vláknitý, suchý, matný a plný.

Dužina: Bílá, bez výrazné vůně a chuti.

Roste docela hojně, na nehnojených vlhkých loukách, především na lesních okrajích, od konce srpna až do listopadu...Za teplejších podzimů se dá najít i v prosinci.